ឯកឧត្តម សុខា បានដឹកនាំសហការនៃចំនួន 16 នាក់រថយន្តចំនួន 6 គ្រឿងចុះមកអនុវត្តកោះឈូកហៅវត្តកំពែង

0
101

ស្រុកភ្នំក្រវាញនៅថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020
………………………………………….
ខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 សភាពការណ៍សន្តិសុខនយោបាយនៅថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022 វាលាបម៉ោង 10 និង 15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 ឯកឧត្តម សុខា បានដឹកនាំសហការនៃចំនួន 16 នាក់រថយន្តចំនួន 6 គ្រឿងចុះមកអនុវត្តកោះឈូកហៅវត្តកំពែង នៅភូមិអូរស្រាវឃុំព្រងិលស្រុកភ្នំក្រវាញជួបប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាខ្ញុំមកនេះគ្មានអំណោយអ្វីធំដុំទេ មានតែអង្គជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលិចទឹកចំនួន 50 នាក់ ស្រី 30 នាក់ក្នុងមួយនាក់ទទួលបានអង្ករចំនួន 20 គីឡូក្រាមទឹកត្រីមួយដប ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយដប កូនដូងក្រអូបមួយដើមនិងប្រទានអង្កដល់ព្រះសង្ឃចំនួន 10អង្គ មី 20កេសដល់វត្តនិង ប្រគេនស្លាដក់ជូនព្រះសង្ឃ 8 អង្គ ដល់ម៉ោង 11:00 នាទីព្រឹក ឯឧត្តមនាំសការីត្រឡប់ទៅវិញ សកម្មជនអតីតគណបក្សប្រឆាំងសំខាន់ៗចូលរួមមានមួយឈ្មោះរដ្ឋពណ្ណរាយថ្នាក់ស្រុកភូមិកំពែងឃុំប្រងិលពីឈ្មោះម៉ាត់សារីថ្នាក់ស្រុកភូមិស្វាយបាក់ ឃុំព្រងិល 3 ឈ្មោះសាន្ត ថ្នាក់ឃុំភូមិ គល់ទទឹងឃុំ សន្ទ្រែសកម្មជនភូមិព្រៃខ្លុង ឃុំរកាត ពីរឈ្មោះអ៊ីម សកម្មជនភូមិអូរបាក់ត្រា.ឃុំព្រងិលព្រ។ សេនីយ៍ទោឡុងសាន..ដោយលោកចេងពុំ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here