ព្រះភ័ក្រ្តរបស់មន្រ្តីនគរបាល នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ និងវរសេនីយ៍ រួមជាមួយនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍សរុប ៣នាក់

0
54

**ព្រះភ័ក្រ្តរបស់មន្រ្តីនគរបាល នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ និងវរសេនីយ៍ រួមជាមួយនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍សរុប ៣នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួន រឿងរត់ការចង់ដោះលែងជនជាតិចិន មួយក្រុម ដែលរងការចាប់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធ Internet!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here