ពុលស្រានៅកំពង់ឆ្នាំង កើនឡើងដល់១០១នាក់ ស្លាប់ ០៤ នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៩៩នាក់ (ពុលស្រាមានសាធាតុ Métanol) គិតត្រឹមម៉ោង១០និង៣០នាទី

0
45

29/11/2020

—-
កំពង់ឆ្នាំង:ការបញ្ជាក់របស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលើករណីពុលស្រាស ឃុំខ្លុងពពក នៅស្រុកទឹកផុស
(ពុលស្រាមានសាធាតុ Métanol
)គិតត្រឹមម៉ោង១០និង៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃ ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួន ១-សរុបចំនួន ១០១នាក់ (ស្រី ០៥នាក់) ក្នុងនោះមានស្លាប់ ០៤នាក់ ០២នាក់ស្លាប់ពេលបញ្ជូន, ០២នាក់ស្លាប់នៅផ្ទះ ២-កំពុងសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន ៩៩នាក់ (ស្រី ០៥នាក់) និងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរចំនួន ០៣នាក់ (ស្រី ១នាក់ )
៣-បញ្ជូនទៅភ្នំពេញព្យាបាលបន្ត

#ស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺសង្ស័យពុលស្រាមានដូចខាងក្រោម៖ការសន្និដ្ឋាន ជំហានដំបូងៈ អ្នកជំងឺមានបញ្ហាសង្ស័យពុលទឹក និងពុលស្រានេះអាចជាករណី ជាប់ទាក់ទងគ្នាតែមួយ (ការផឹកស្រា និងមានការបរិភោគទឹក) ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here